Устав организации

Babalawo Ojewale

Администратор
Команда форума
#1
Устав организации будет опубликован на русском языке на сайте www.yorubaorganization.com

2.3. Центр забезпечує поширення інформації про всебічне дослідження, вивчення, освоєння, застосування, використання і поширення культурного, духовного, філософського, наукового, соціального і всіх інших форм позитивного досвіду, спадщини і досягнень африканських народів і націй, у тому числі в тому їх вигляді, в якому вони були збережені і розвинені африканцями і їх духовними та етнічними нащадками в країнах Центральної та Латинської Америки, а також державах Карибського басейну, про цікаві культурні явища, готує і розсилає необхідні матеріали, споряджає експедиції, консультує аматорів, організує наради та конференції аматорів, влаштовує виставки, платні та безкоштовні публічні заходи, видає праці членів Центру у вигляді окремих і періодичних видань.
Цели общественной организации и центра африканской культуры
2.1. Основною метою діяльності Центру є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя. Пріоритетною метою Центру є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських, творчих, наукових та інших спільних інтересів своїх членів, що ґрунтуються на сприянні розвитку руху спрямованому на вивчення спадщини і досягнень африканських народів і націй, у тому числі в тому їх вигляді, в якому вони були збережені і розвинені африканцями і їх духовними та етнічними нащадками в країнах Центральної та Латинської Америки, а також державах Карибського басейну (далі - Африканська Культура).
2.2. Основним завданням Центру є:
- всебічне дослідження, вивчення, освоєння, застосування, використання і поширення культурного, духовного, філософського, наукового, соціального і всіх інших форм позитивного досвіду, спадщини і досягнень африканських народів і націй, у тому числі в тому їх вигляді, в якому вони були збережені і розвинені африканцями і їх духовними та етнічними нащадками в країнах Центральної та Латинської Америки, а також державах Карибського басейну;
- об’єднання послідовників і шанувальників Африканської Культури;
- сприяння відродженню духовності та збільшення освітнього рівня в суспільстві, а також збагаченню внутрішнього світу кожної людини, завдяки ознайомленню з Африканською Культурою;
- сприяння встановленню, зміцненню та розширенню культурних, духовних та інших видів зв’язків з народами країн Африки та Карибського басейну, Центральної і Латинської Америки, які є носіями або зберігачами Африканської Культури;
- пошук, розробка і здійснення заходів попереджуючих, врегульовуються і усувають конфлікти між людьми, що належать до різних етнічних, національних, культурних, релігійних та соціальних спільнот і груп;
- розробка програм, планів, методів та рекомендацій з соціальної інтеграції та міжетнічної солідарності суспільства при забезпеченні можливості збереження етнічної різноманітності (плюралізму), етнічної ідентичності, етнічної та культурно-мовного розвитку у відповідності з внутрішніми потребами і виражають їх інтересами спільнот, а також безпосередня участь у здійсненні таких програм;
- надання юридичної, психологічної та інших видів допомоги та підтримки громадянам країн Африки та Карибського басейну, Центральної та Латинської Америки перебувають або проживають на території України;
- сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Центру та громадськості;
- відновлення прав членів Центру в разі їх порушення;
- координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Центру.
2.3. Центр є культурологічною, гуманітарною та правозахисною організацією. Діяльність Центру може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом.
Для цього Центр забезпечує поширення інформації про всебічне дослідження, вивчення, освоєння, застосування, використання і поширення культурного, духовного, філософського, наукового, соціального і всіх інших форм позитивного досвіду, спадщини і досягнень африканських народів і націй, у тому числі в тому їх вигляді, в якому вони були збережені і розвинені африканцями і їх духовними та етнічними нащадками в країнах Центральної та Латинської Америки, а також державах Карибського басейну, про цікаві культурні явища, готує і розсилає необхідні матеріали, споряджає експедиції, консультує аматорів, організує наради та конференції аматорів, влаштовує виставки, платні та безкоштовні публічні заходи, видає праці членів Центру у вигляді окремих і періодичних видань.
За рішенням відповідних статутних органів Центр може входити до складу інших об’єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також Центр може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.

 
Вверх